Förstärkt mjukvaruutveckling

Förstärkt mjukvaruutveckling

Förstärkning som möter era behov

Är ni i behov av att accelerera era mjukvaru-utvecklingsprojekt?

Att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad är nyckeln till att upprätthålla och förstärka sin position på marknaden. Den enskilt mest avgörande faktorn för att lyckas med detta är att ha rätt kompetenser och i rätt omfattning. Vi på Comrod Mission Systems bidrar med den kompetens ni behöver förstärka med. Med en stor erfarenhetsbas inom vår organisation, en stor nyfikenhet och ödmjukhet inför nya utmaningar samt vår hunger för att lära oss nya branschområden och utvecklas tillsammans med våra kunder är vi en tillförlitlig, erfaren och slagkraftig konsultpartner som hjälper er att effektivisera och expandera er mjukvaruutveckling. 

Personaluthyrning 

Rätt förstärkning, där den behövs, när den behövs

Korta leveranser, specifika kunskaper, ökat behov av produktionstakt. Faktorerna kan vara många, men ibland ställs vi inför utmaningar som kräver insatser där extra produktionskraft, erfarenhet och expertkompetens behövs. Våra konsulter kan komma till era kontorslokaler och arbeta på plats med era team, men vi kan också tillhandahålla team som sitter hos oss. För oss så är alla delar i process vid utveckling av mjukvara precis lika viktiga. Det är därför för oss en självklarhet att våra konsulter kan arbeta med alla delar Inom utvecklingens livscykel. Vi försöker att vara er flexibla partner där vi stöttar när ni behöver det som mest. Vi har en dynamisk arbetsmiljö med bra och engagerade medarbetare som lätt adapterar sig till behovsbilden och snabbt finner ut vad som behöver göras för att stötta på bästa sätt. 

Vidmakthåll

Er mjukvara, vårdad över tid

Precis som allt annat runt omkring oss så behöver även mjukvara service och omhändertagande. En mjukvara blir snabbt oattraktiv och inkompatibel om den inte vårdas. Att ha en egen mjukvaruutvecklare eller att någon underhåller en mjukvara på sidan av huvuduppgift kan både vara kostsamt, ineffektivt och kräver dessutom särskild kompetens. Comrod Mission Systems hjälper er att vårda er mjukvara medan ni kan lägga fokus på er kärnverksamhet för att skapa ny affärer.

Istället för att ni ska behöva tänka på vad som behöver åtgärdas i mjukvaran och fundera över det, ser vi till att lösa detta åt er. På Comrod Mission Systems ser vi till att våra utvecklare ständigt är uppdaterade på teknikens utveckling och vad som behövs för att få en mjukvara så robust och attraktiv som möjligt. Vi hjälper er att tolka era och era intressenters krav och omsätter dessa till verklighet i er mjukvara. 

Exempel på Förstärkt mjukvaruutveckling Comrod Mission Systems arbetat med
  • Resursuthyrning för stödjande till befintligt mjukvaruteam gällande analys, optimering och vidareutveckling
  • Integration av uppgradering av befintlig mjukvara till ett företag som arbetar med analyser för industrin

Contact us

Våra resurser finns här för er, kontakta vår affärsområdeschef för mjukvaruutveckling, Hossam Alkhori, och han hjälper er att er vidare!