Nya förbättrade förmågor

Nya förbättrade förmågor

Kort- och långsiktig utveckling med utgångspunkt i “Människa, Maskin och Metod”.

Vilken är den bästa balansen för er? 

Oavsett om det är idag eller imorgon, om leveransen högt standardiserad eller skräddarsydd, om det är manuella eller automatiska processer i botten behövs den rätta mixen av förmågor. Det är inte bara produkten eller tjänsten i sig, det är även marknadsundersökningar och marknadsföring, hantering av logistik och underleverantörer, ledning och styrning och många andra saker som måste fungera tillsammans. Vi hjälper er att hitta er bästa mix av förmågor och sätta upp målsättningen för hur den ska se ut både idag och imorgon. 

Förmågeutveckling 

Rätt förmåga, vid rätt tidpunkt till rätt kostnad

Det är absolut nödvändigt att vara anpassningsbar för att förbli konkurrenskraftig. Med mer än 20 års erfarenhet inom området hjälper Comrod Mission Systems er att ta kontroll över er utveckling och leveransmodell. För att lyckas behövs ett perspektiv som lägger vikt vid hela verksamheten – ”Människa, Maskin och Metod”. Vi hjälper dig så att ni har rätt förmåga vid rätt tidpunkt och med rätt investering, med utgångspunkt i era behov, kraven på er industri och den förväntade tekniska utvecklingen inom er bransch. 

Verksamhetsutveckling 

En verksamhet som ständigt blir bättre

Verksamhetsutveckling handlar om att analysera arbetssätt, organisation, kompetens och tekniska förutsättningar för att kontinuerligt identifiera de effektivitetsvinster som behövs för att tillgodose kundernas behov. Comrod Mission Systems har lång erfarenhet av att arbeta verksamhetsutvecklande inom stora och medelstora organisationer för att identifiera och genomföra de förändringar som ständigt krävs för upprätthålla relevans på marknaden. Ett ständigt pågående verksamhetsutvecklingsarbete är också en förutsättning för att inte stagnera – Comrod Mission Systems hjälper och coachar med att utveckla även verksamhetsutvecklingsarbetet. 

Systemarbete 

Hantering av komplexitet genom hela livscykeln

I grund och botten är systemarbete den disciplin som tar ett komplext system (inklusive de mänskliga komponenterna) från idé till verklighet och därefter genom användning och förvaltning till avveckling. På Comrod Mission Systems har vi arbetet med samtliga aspekter av systemarbete i mer än 20 år och har en djup förståelse för de olika behoven som behöver hanteras från livscykelns tidiga faser till dessa att ett system finns etablerat och levererar ny eller förbättrad förmåga. Kravarbete är något som ligger oss extra varmt om hjärtat och är det vi ser som fundamentet för att leverera de system som på bästa sätt stöttar och levererar inom er verksamhet. 

Exempel på arbeten med nya och förbättrade förmågor där Comrod Mission Systems deltagit
  • Stöd till uppsättning av processer och verktyg för genomförande av förmågearbete till svensk myndighet. 
  • Verksamhets- och processutveckling inom koncernarkitekturområdet på svensk myndighet 
  • Deltagande i och ledning av systemarbete kring nästa generations Markstridsutrustadsoldat (MARKUS) tillsammans med FM och FMV