Vi är Comrod Mission Systems

Om oss

Metoderna Comrod Mission systems har för att stödja kunder i deras projekt är metoder för:
• Utveckling av affärsarkitektur
• Förmågasutveckling
• Processmodellering
• Modellering och simulering (baserat på FEDEP, en IEEE-standard som vi har varit med och utvecklat)
• Prototypframställning
• Kravspecifikation
• Systemutveckling (baserat på ISO / IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes)
• Mjukvaruutveckling (baserad på ISO / IEC 12207 Software Engineering Life Cycle Processes)