Referenser

Försvarsmakten: Utveckling av metoder för Capability Engineering. Utveckling av en portal för Capability Engineering.

 

Försvarets Materielverk: Många olika projekt med fokus på till exempel: Enterprise Architecture-utveckling, modellering och simulering, affärsprocessmodellering, kravutveckling, inköpsstöd.

Sjöfartsverket: En studie för att optimera lotskontorens placering i förhållande till hamnar och båtar.

Kustbevakningen: Studie av det optimala informationsutbytet mellan Kustbevakningen, Försvarsmakten och polisstyrkan.

Polisen: Jämförelse av ISO/IEC 15288 Systems Engineering Life Cycle Processes och Rational Unified Process.

Nokia: Stöd vid introduktion av en ny produktionsprocess.

ABB: Stöd vid introduktion av en ny utvecklingsprocess.

SAAB: Utveckling av Enterprise Architecture Model och användning av simulering för att undersöka för- och nackdelar med organisatoriska förändringar. Teststöd vid utveckling av stödsystem för avancerade flygsystem.

Bombardier: Stöd vid introduktion av ny utvecklingsprocess.

Volvo Penta: Utveckling av affärsprocesser genom användning av EA och modellering och simulering för att göra produktionslinjerna mer effektiva.

Tillsammans med några av våra partners har vi även utfört projekt med: