Skräddarsydd mjukvara

Skräddarsydd mjukvara

Vår kompetens, din applikation. 

Behöver ni en mjukvara som är speciellt anpassad för era behov? 

Mjukvara och tekniska system är en grundsten för nästan alla verksamheter, inte bara som ett måste utan som en möjlig konkurrensfördel. Att själv utveckla och vidmakthålla sin mjukvara kan däremot ligga utanför kärnverksamheten och både vara kostsamt och kräva särskilda kompetenser. Comrod Mission Systems har 20 års erfarenhet av att leverera robusta mjukvarulösningar och teknisk såväl som operativ kunskap på högsta nivå. Nå dina affärsmål med teknik och få en lösning som är väl anpassad till din miljö. 

Anpassad mjukvaruutveckling  

Låt din idé bli verklighet

I en verksamhet uppstår det ibland idéer som är banbrytande, innovativa och som ger konkurrensfördelar som skulle ta verksamheten till nästa nivå eller skapa en produkt som är långt före konkurrenternas. Inte sällan faller dessa idéer på bristande förmåga att realisera en teknisk systemlösning eller programvara. Vi på Comrod Mission Systems har mångårig erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utarbeta mjukvara som är skräddarsydd till de behov kunden identifierat och skapa attraktiva produkter för breda marknader. Vi bidrar inte bara med kunskap inom mjukvaru-utveckling utan tar kunden med oss på resan genom hela systemets livscykel, från början till slut, från att identifiera krav, designa produkten och leverera den. Vi tror på en modell där vi arbetar tätt tillsammans och i korta cykler för att realisera era idéer i steg som kortar ”time to market”. 

Mekatronik

Hård- och mjukvara i synergi

Mekaniska lösningar förändras med digitala styrsystem från traditionella maskiner som kräver många manuella handgrepp till autonoma eller semi-autonoma system som styrs med hjälp av mjukvara. Att kombinera sin hårdvara med en väl anpassad mjukvara kan få verksamheter till helt nya nivåer genom att reducera produktionstider, förbättra mänsklig arbetsmiljö och öka träffsäkerheten i kvalitén på slutliga produkter. VÅRT ERBJUDANDE: Comrod Mission Systems hjälper er att identifiera och utveckla vilka av era nuvarande manuella handgrepp som kan effektiviseras med hjälp av automatiserad mjukvara.  VARFÖR CMS: En koncern med lång historik inom produktion och världsledande mekatroniska produkter såär Comrod Mission Systems en erfaren, innovativ och tillförlitlig partner för komplexa system med kombinerad mjukvara och hårdvara. 

Exempel på skräddarsydd mjukvara Comrod Mission Systems abetat med
  • Mjukvara för taktisk sambandsplanering i fyra dimensioner (rum och tid) åt FMV och Försvarsmakten – Tactical Comminucation Tool.
  • Mjukvara för automatisk styrning och riktning av master och antenner på mobila och korttidsupprättade kommunikationsnoder – Comrod Automatic Payload Alignment System (CAPAS).
  • Styrning av övervaknings- och analysutrustning för reservantenner, kraftnätsövervakning och gasanalyser för fordonsmotorer.Om ni är i behov av att realisera era idéer på mjukvaruprodukter, tveka inte att höra av er till vår service inriktade Affärsområdeschef Hossam Alkhori.