100 år av taktisk kommunikation

Tactical communication Tool (TCT)

Tactical Communications Tool (TCT) har utvecklats för att låta användaren planera varje händelse på sitt nätverk, såsom omgruppering av noder och upprättande av radiolänkar. Produkten ger användaren stöd att hitta lämpliga grupperingsplatser för noder samt ett hjälpmedel för att beräkna vilka noder som kan nås med hjälp av en specifik utrustning.

TCT utför även täckningsberäkningar och kan enkelt svara på hur väl en viss radioutrustning täcker ett geografiskt område givet en mottagares radioutrustning. Användaren ställer specifika krav som kommer att gälla för en viss radiolänk. Utvecklingen av TCT sker kontinuerligt genom tillskott av nya funktioner och genom modernisering av användargränssnittet. Produkten stödjer även planering och hantering av snabbt föränderliga kommunikationsnätverk.

Vår produkt har använts i många övningar runt om i Sverige men också skarpt i internationella uppdrag. Comrod Mission Systems har sedan 2000 utvecklat det taktiska kommunikationsverktyget i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) och Carmenta. Varje år utvecklas en ny version av TCT som levereras till FMV och Försvarsmakten. TCT marknadsförs även internationellt med goda resultat.

Du har behovet, vi har produkten.
Med Tactical Communication Tool (TCT) kan användaren planera nätverk i både tid och rum, upprätta radiolänkar, omfördela noder, hitta möjliga länkar, göra frekvensallokering, visa täckning och mycket mer. TCT för kortsiktig planering av mobil taktisk HF/VHF-radiokommunikation och mikrovågsnät. Den skapades i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) och har testats i strid, i internationella fredsbevarande uppdrag. Andra uppdrag där TCT tillför ett stort värde är t.ex. vid naturkatastrofer, skogsbränder eller var som helst där ett temporärt kommunikationsnätverk behövs.

Lätt att använda
TCT är byggt för att stödja alla nivåer av användare, från nybörjare till experter. TCT hanterar tekniska detaljer på ett sätt som gör att operatören kan fokusera på att lösa det taktiska problemet snarare än att komma ihåg de tekniska detaljerna. Beskrivningar av tillgänglig utrustning, med all relevant radio, parametrar och de noder som kan användas för att bygga nätverket, kan skapas av tekniska experter innan uppdraget påbörjas. Dessa beskrivningar importeras direkt till TCT.

Tidsbaserad
Att planera ett ständigt rörligt nätverk innebär att ha koll på när förändringar ska ske. TCT tillåter operatören att planera varje händelse i ett nätverk, såsom omfördelning av noder och anslutning av radiolänkar eller annan kommunikation.